AVUI A LES 17:30h, PLE ORDINARI A L'AJUNTAMENT DE FORÈS

01/09/2021

AVUI A LES 17:30h, PLE ORDINARI A L'AJUNTAMENT DE FORÈS

Avui a les 17:30h, es celebrarà el Ple Ordinari de l'Ajuntament de Forès amb l'ordre del dia següent:

 

SECRETARIA (3)

1.-  Aprovació de l'acta del Ple ordinari de la Corporació, 02/06/2021, sessió 05/2021

2.-  Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 53 al núm. 85 de 2021

3.-  Aprovació de l'acta del Ple extraordinari de la Corporació, 25/08/2021, sessió 06/2021

 ALCALDIA (3)

4.-  Informació sobre l'execució del pressupost, de l'exercici 2021, fins el 27 d'agost.

5.-  Aprovació dels padrons fiscals de l'Impost sobre béns immobles rústica i urbana, impost sobre activitats econòmiques i, subministr...

6.-  Aprovació de l’adhesió al Protocol de prevenció i atenció a les situacions de violència masclista de la Conca de Barberà

 PRECS I PREGUNTES (1)

7.-  Precs i preguntes

 

Segueix-lo en directe AQUÍ

Menu