Cultura

Per fer un bon Forès poesia i música és necessari reunir tots i cadascun dels següents ingredients: Un bon programa d'activitats poètiques, musicals i artístiques en general. La participació d'artistes i professionals reconeguts i de gran talent. Una organització constant i uns col.laboradors ...
Subscriure a
Menu