COMENCEN ELS TREBALLS D’ADEQUACIÓ DE LA BASSA DE FORÈS AMB INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE DEPURACIÓ

19/10/2020

COMENCEN ELS TREBALLS D’ADEQUACIÓ DE LA BASSA DE FORÈS AMB INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE DEPURACIÓ

El passat divendres dia 16 d’octubre van començar els treballs d’adequació de la bassa de Forès. Aquest projecte té com a objectiu higienitzar la bassa, instal·lant un equip de depuració. S’aprofitarà per a fer-hi una millora de caire paisatgístic, per a potenciar el seu atractiu per a veïns i visitants.

 

Els treballs es van adjudicar a l’empresa HIDROTUIT, S.L.U. per un preu de cinquanta mil set-cents dinou amb 3 cèntims d’euro (50.719,03.-€). El termini d’execució previst és de dos mesos.

 

L’equip de depuració permetrà mantenir en unes condicions òptimes l’aigua emmagatzemada en l’espai de la bassa, evitant així l’estancament de l’aigua i la possible aparició de problemàtiques diverses que se’n podrien derivar.

 

Aquesta obra millorarà la qualitat d’aquest espai emblemàtic de Forès, testimoni de l’enginy dels seus habitants a l’hora de fer front als problemes d’aigua del municipi. Tal com es recull en diversos testimonis escrits, la Bassa del Pla recollia les aigües de pluja de la vessant oest poble per a que veïns i veïnes en poguessin fer ús. Eren els ramats i el bestiar els que n’aprofitaven l’aigua, permetent així la presència d’animals de major mida a les cases. Això facilitava les feines del camp i permetia complementar i diversificar la dieta dels antics habitants.

Menu