CONTINUEN ELS TREBALLS D’ADEQUACIÓ DE LA BASSA DEL PLA DE FORÈS AMB INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE DEPURACIÓ

11/11/2020

CONTINUEN ELS TREBALLS D’ADEQUACIÓ DE LA BASSA DEL PLA DE FORÈS AMB INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE DEPURACIÓ

Aquesta setmana, un cop passades les pluges, s’han reprès els treballs de millora de la bassa del Pla de Forès. Aquest projecte té com a objectiu higienitzar la bassa, instal·lant un equip de depuració. S’aprofitarà per a fer-hi una millora de caire paisatgístic, per a potenciar el seu atractiu per a veïns i visitants. En aquest sentit, es preveu ubicar un espai amb vegetació al mig de la bassa que permeti una major integració de l’espai amb la fauna de la zona, especialment les aus de matoll, on podran trobar refugi. Completarà el conjunt una font ornamental que donarà la benvinguda als visitants al municipi i farà més atractiu l’entorn de la bassa del Pla.

Els treballs es van adjudicar a l’empresa HIDROTUIT, S.L.U. per un preu de cinquanta mil set-cents dinou amb 3 cèntims d’euro (50.719,03.-€). El termini d’execució previst és de dos mesos.

La instal·lació de l’equip de depuració permetrà mantenir en unes condicions òptimes de qualitat l’aigua emmagatzemada en l’espai de la bassa, evitant així el seu estancament i la possible aparició de problemàtiques diverses que se’n podrien derivar.

També s’aprofitarà per realitzar treballs de reparació del fons de la Bassa, per segellant qualsevol fissura que produeixi filtracions de l’aigua emmagatzemada. Així s’aconseguirà una major estabilitat del seu nivell d’aigua.

Aquesta obra millorarà la sensiblement aquest espai emblemàtic de Forès, testimoni de l’enginy dels seus habitants a l’hora de fer front als problemes d’aigua que tradicionalment ha afrontat el municipi. Tal com es recull en diversos testimonis escrits, la Bassa del Pla recollia les aigües de pluja de la vessant oest poble per a que veïns i veïnes en poguessin fer ús. Eren els ramats i el bestiar els que n’aprofitaven l’aigua, permetent així la presència d’animals de major mida a les cases. Això facilitava les feines del camp i permetia complementar i diversificar la dieta dels antics habitants, ja que sense la bassa el bestiar no hauria pogut tenir aigua suficient. Des de l’Ajuntament de Forès creiem que és important posar en valor la importància d’aquest espai clau en la història del poble i potenciar-ne el seu ús lúdic i recreatiu.

 

Menu