DIMECRES 1 DE DESEMBRE, A LES 18:00h, PLE ORDINARI A L'AJUNTAMENT DE FORÈS

29/11/2021

DIMECRES 1 DE DESEMBRE, A LES 18:00h, PLE ORDINARI A L'AJUNTAMENT DE FORÈS

Dimecres 1 de desembre, a les 18:00h, es celebrarà el Ple Ordinari de l'Ajuntament de Forès amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

SECRETARIA

1. Aprovació de l'acta del Ple ordinari de la Corporació, 01/09/2021, sessió 07/2021

2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 86 al núm. 121 de 2021

ALCALDIA

3. Informació sobre l'execució del pressupost, de l'exercici 2021, fins el 31 d'octubre.

4. Aprovació dels padrons fiscals de Taxes i preus públics agrupats, 3r i 4r trimestre, exercici 2021

5. Dació del decret d'alcaldia 2021-0000089, de data 13 de setembre, pel qual s'aproven les línies fonamentals del pressupost, exercici 2022

6. Dació de l'informe d'intervenció dels costos dels serveis, exercici 2020

7. Proposta d’aprovació de l’addenda al Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i els ajuntaments de Sarral, Sta. Coloma de Queralt, Conesa, Les Piles, Savallà del Comtat, Llorac, Vallfogona de Riucorb, Forès i Passanant i Belltall, per a l’execució del projecte d’abastament d’aigua en alta amb connexió al Consorci d’Aigües de Tarragona

8. Proposta d'acord adhesió a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2019)

9. Proposta d'aprovació de la formulació de la "Modificació puntual de les normes de planejament urbanístic de Forès. Ampliació de sòl urbà amb una zona d’equipaments al Pla de la Creu"

10. Proposta d'aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora i d'ús funcional de la pista de pàdel i la pista poliesportiva municipal, de la zona esportiva Josep Maria Llorach i Corbella

INTERVENCIÓ

11. Aprovació inicial 'Pressupost general de la Corporació, exercici 2022'

PRECS I PREGUNTES

12. Precs i preguntes

 

Segueix-lo en directe AQUÍ

Menu