FINALITZA LA PRIMERA INSTAL·LACIÓ DE LES NOVES FAROLES DE BAIX CONSUM

27/10/2020

FINALITZA LA PRIMERA INSTAL·LACIÓ DE LES NOVES FAROLES DE BAIX CONSUM

Amb la voluntat de contribuir a reduir la despesa energètica i així a mitigar els efectes del canvi climàtic, l’Ajuntament de Forès ha iniciat la renovació de la il·luminació present en els carrers del municipi.  En aquest sentit, la setmana passada es realitzar la substitució de les primeres faroles per nous equips i lluminàries de baix consum. Aquesta iniciativa pretén assolir quatre objectius: renovar les velles faroles per altres de noves, aconseguir mitigar en gran mesura la contaminació lumínica que generaven les velles, estalviar energia degut a una menor potència dels llums Leds, i finalment un estalvi econòmic substancial per als veïns i veïnes de Forès.

El sistema d’enllumenat actual es realitza mitjançant 19 làmpades de vapor de Sodi d'Alta Pressió de 150W, amb una potència total de 2850W. Aquest sistema d’enllumenat comporta una elevada despesa energètica, i la il·luminació que emet no te un elevat grau d’homogeneïtat.

La potència total d’aquestes noves lluminàries ascendeix a 1045W assolint un estalvi energètic de 7.401 kWh/any, que correspon al 63% del consum energètic  actual del conjunt de les 19  llumeneres de tipus vial.

L'actuació va ser realitzada per l’empresa Mantfred del Gas, S.L., amb un cost total de 9.677,58 euros i és subvencionable d'acord amb les bases reguladores de la convocatòria de subvencions, per a la implantació de mesures recollides als Plans d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d'alcaldes i alcaldesses, del Servei d'Assistència Municipal, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de 22 de març de 2019, atès que suposa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic, contribuint així, a la mitigació i a l'adaptació al canvi climàtic.

Menu