INSTRUCCIONS PER SOL·LICITAR L’INGRÉS MÍNIM VITAL (IMV)

16/06/2020

INSTRUCCIONS PER SOL·LICITAR L’INGRÉS MÍNIM VITAL (IMV)

L'Ingrés Mínim Vital estableix una renda garantible per a cada tipus de llar que compleixi els requisits de vulnerabilitat econòmica (és a dir, que no superi els nivells de renda i patrimoni corresponents), segons el nombre de membres -i de si són monoparentals- i cobreix la diferència entre aquest llindar i la renda existent.

 

Per exemple, per a una llar amb dos adults i dos nens, la renda garantible és de 876 euros a el mes en 12 mensualitats; per a una unitat de convivència formada per 3 adults, el llindar de renda garantible és de 738 euros a l'mes; una altra formada per quatre adults tindrà una renda garantible de 876 euros mensuals.

 

La presentació de sol·licituds s’inicià el 15 de juny, segons estableix la normativa. No obstant això, les sol·licituds presentades entre el 15 de juny i el 15 de setembre tindran efectes econòmics des de l'1 de juny de 2020 si es reunien els requisits en aquesta data.

 

Ja es troba disponible la informació a la web www.seg-social.es, tant en el nou apartat que s'ha creat per al IMV, com en l'assistent que trobarà en la part inferior dreta de la pantalla.

 

De moment, els Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS) romanen tancats al públic, per la qual cosa les sol·licituds hauran de presentar-se de manera telemàtica. Amb posterioritat, serà necessari tenir concertada cita prèvia per a poder acudir al CAISS.

 

Per a la presentació telemàtica de sol·licituds la millor opció és que l'usuari compti amb un certificat digital o Cl@ve permanent. Les instruccions generals per a la presentació de les sol·licituds per aquesta via, són les següents: si s’identifica amb un certificat digita, utilitzi Internet Explorer. Si utilitza altres navegadors, identifiqui’s amb l’apliació Cl@ve.

 

Si disposa d'un certificat digital però no de Cl@ve permanent, pot registrar-se vostè mateix seguint les instruccions d'aquest enllaç:

https://clave.gob.es/clave_home/registro/como-puedo-registrarme.html

 

Les prestacions per jubilació, supervivència (viduïtat i orfandat) i naixement i cura del menor (per part) poden sol·licitar-se a través del portal La teva Seguretat Social ( https://sede-tu.seg-social.gob.es ).

 

La resta de les prestacions se sol·liciten des de la Seu Electrònica de la Seguretat Social ( https://sede.seg-social.gob.es ). Igualment, es presenten per la Seu Electrònica les declaracions o documents relatius a prestacions ja reconegudes.

 

En qualsevol dels casos, cal que segueixi atentament les instruccions que se li aniran mostrant.

 

Si alguna persona pròxima a vostè disposa d'un certificat digital (o també de Cl@ve) pot presentar la sol·licitud en el seu nom. Per a això haurà de signar el document de representació que trobarà en el servei adequat a la prestació que desitgi sol·licitar.

 

Ha de tenir en compte que la utilització d'aquests mitjans amb signatura electrònica requereix menys recursos per al seu tractament i garanteix la identificació del remitent, la qual cosa permet fer menys comprovacions. Per aquest motiu, la utilització d'aquests mitjans permetrà una resolució més àgil de la seva petició.

 

Excepcionalment, si l'interessat no disposa de certificat digital o Cl@ve permanent ni de cap persona pròxima que pugui fer el tràmit en el seu nom i només mentre duri l'actual situació, pot utilitzar el servei que trobarà en la nostra Seu Electrònica ( https://sede.seg-social.gob.es ). Triï l'enllaç “Presentació d'altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Institut Nacional de la Seguretat Social)” que veurà destacat al principi de la pàgina. Triï l'opció “Sense certificat digital”.

 

Cal que segueixi les instruccions que se li aniran mostrant: triï la província on tingui la seva residència i enviï'ns un missatge indicant-nos: les seves dades (DNI/NIE, nom, cognoms i un telèfon de contacte, correu electrònic) i el text escrit que vulgui dirigir-nos. Pot adjuntar la documentació que consideri necessària.

Menu