LA DEIXALLERIA MÒBIL VISITARÀ FORÈS EL PROPER DIA 6 DE FEBRER, DE 9 A 13H

01/02/2021

LA DEIXALLERIA MÒBIL VISITARÀ FORÈS EL PROPER DIA 6 DE FEBRER, DE 9 A 13H

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Aquest 2021 s'inicia un nou servei de deixalleria mòbil i de suport al ciutadà. Aquest és un servei gratuït de recollida selectiva de residus municipals. 


A cada municipi o nucli hi ha punts de parada amb un dia i una hora assignats. Qualsevol persona hi pot portar, durant el temps de parada, qualsevol dels materials que s’hi recullen i lliurar-los a la persona que s’encarrega de la seva recepció.


En cap cas es poden abandonar residus a la zona del punt de parada fora del dia i de l'horari establert. Tampoc es poden dipositar residus fora dels contenidors.

 

A causa de la limitació d'espai, abans de dur qualsevol residu voluminós s'ha de comunicar a l'operari de la deixalleria mòbil. També hi ha l'opció de portar-ho directament a les deixalleries comarcals més properes o trucar al 977.86.56.00 i coordinar un dia de recollida.

 

El dia 6 de febrer s'ubicarà de 9:00 h a les 13:00 h un punt d'atenció ciutadana i deixalleria mòbil a la Bassa del Pla, al costat de la zona de contenidors de separació de residus. 

Menu