LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS CULTURALS

17/01/2022

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS CULTURALS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Forès una subvenció, dins les bases de subvencions per activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021, per  import de nou mil quatre-cents noranta-sis euros amb nou cèntims (9.496,09.-€).

 

Amb aquesta subvenció, l'ajuntament de Forès, ha pogut fer front al certamen cultural XI Forès Poesia i Música, que es va dur a terme el passat mes de juny i, li garanteix noves edicions.

Menu