LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS CULTURALS, DINS EL PROGRAMA E-CATALEG, 2023

18/10/2023

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS CULTURALS, DINS EL PROGRAMA E-CATALEG, 2023

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Forès una subvenció en concepte, E-CATALEG, per import de 12.104,53 euros. destinada a la programació de concerts i altres activitats, enmarcats dins les programacions festives  de Forès d'aquest any 2023.

Menu