LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I EDUCATIVES I PER L'IMPACTE I LES DESPESES JA REALITZADES DERIVADES DE LA COVID19

02/12/2020

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I EDUCATIVES I PER L'IMPACTE I LES DESPESES JA REALITZADES DERIVADES DE LA COVID19

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Forès una subvenció, dins les bases de la subvenció per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID19, per import de tres mil noranta-quatre euros amb quinze cèntims, (3.094,15.-€).

 

Amb aquesta subvenció, l'ajuntament a procedit a realitzar la contractació de la sonorització i la il·luminació dels concerts d’estiu al mirador. També s’han emprat en la realització del taller de Gimnàstica de manteniment amb el mètode Feldenkrais.

Menu