LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER ALS MUNICIPIS, AMB MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, AMB MOTIU DE LA COVID 19

29/01/2021

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER ALS MUNICIPIS, AMB MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, AMB MOTIU DE LA COVID 19

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Forès una subvenció, dins les bases de la subvenció per als municipis, amb matèria de protecció de la salut pública, amb motiu de la covid 19, per import de set mil trenta-set euros amb seixanta-cinc cèntims, (7037,65.-€).

 

Amb aquesta subvenció, l'ajuntament a procedit a realitzar la contractació dels serveis de neteja dels espais municipals; la compra i el lliurament de guants, mascaretes i hidrogels als veïns i veïnes del municipi i la adequació dels espais municipals per a fer front a la propagació de la pandèmia de la Covid19.  

Menu