LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ EXCEPCIONAL PER PROVEÏR D’AIGUA DE BOCA EL MUNICIPI DE FORÈS AMB CAMIONS CISTERNA

09/06/2020

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ EXCEPCIONAL PER PROVEÏR D’AIGUA DE BOCA EL MUNICIPI DE FORÈS AMB CAMIONS CISTERNA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Forès una subvenció, dins les bases de subvenció 2019, per l’abastament d'aigua potable, per emergència, amb camions cisterna, per import de tretze mil trenta-quatre euros (13.034,00.-€) per aquest concepte .


Amb aquesta ajuda, l’ajuntament ha pogut fer front a les dures condicions de manca d’aigua en que es va trobar el municipi durant els passats mesos d’estiu de l’any 2019. D’aquesta manera, es va fer possible que els veïns i veïnes de Forès no sofrissin les conseqüències de la manca d’aigua en els aqüífers deguda a la falta de pluges de l’any passat.
 

Menu