LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER LA MILLORA I GESTIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DE BOCA

10/02/2021

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER LA MILLORA I GESTIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DE BOCA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Forès una subvenció, dins les bases de subvenció 2020, per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, per  import de mil nou-cents un euros amb quaranta-sis cèntims (1.901,46.-€) en concepte manteniment i control de l'aigua de boca.

Amb aquesta ajuda, l’ajuntament ha pogut fer front a les analítiques anuals del control de l'aigua i, l'adquisició de clor i altres productes pel tractament d'aigua d'acord amb la normativa vigent.

Menu