LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER LES OBRES DE LA NOVA ZONA POLIESPORTIVA DE FORÈS, LOT 1

15/11/2021

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER LES OBRES DE LA NOVA ZONA POLIESPORTIVA DE FORÈS, LOT 1

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Forès una subvenció, dins les bases de subvenció 2018 del PAM, per  import de cinquanta-vuit mil set-cents vuitanta-dos euros (58.782,00.-€) per les obres d'inversió de la "NOVA ZONA  POLIESPORTIVA A FORÈS, LOT 1.

 

Amb aquesta ajuda, l’ajuntament ha pogut fer front a les obres de urbanització d'aquest nou espai del municipi, amb una obra adjudicada per l'import de 285.009,97.-€ a l'empresa BOSCIREM, SL.

Menu