LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER A LES OBRES DE "Pavimentació de l'espai d'equipament de Mirador"

15/08/2020

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ PER A LES OBRES DE "Pavimentació de l'espai d'equipament de Mirador"

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Forès una subvenció, dins les bases de la subvenció Pla d’Actuació Municipal 2017, per a les obres de "Pavimentació de l'espai d'equipament del Mirador", per import de vuitanta-cinc mil cinc-cents tres euros, (85.503,00.-€).

Menu