MISSATGE DE L’EAP MONTBLANC PER TOTA LA CIUTADANIA

04/01/2021

MISSATGE DE L’EAP MONTBLANC PER TOTA LA CIUTADANIA

Fem difusió d'un missatge que ens ha arribat des de l'EAP Montblanc:

"Donat el sobtat empitjorament del curs de la pandèmia en l’àmbit de l’Àrea Bàsica de Salut, a causa de les festes nadalenques i en previsió de què puguin seguir empitjorant les dades epidemiològiques els propers dies, des de l’ABS Montblanc recomanem a la població extremar les mesures de prevenció conegudes (mascareta, neteja de mans i distància entre persones) i s'insisteix en la restricció dels contactes socials, reduint-los al mínim imprescindible.

Cal evitar les concentracions de tota mena i limitar els àpats familiars o celebracions (Diada de Reis) a un màxim de 10 components de dues bombolles de convivència. Limitar la reunió en el temps, tant com es pugui, i dur la mascareta en tot moment, excepte quan s’estigui menjant.

Es recomana també mantenir les estances periòdicament i generosament ventilades de forma proporcional al número de persones que hi habiti.

Insistim, un cop més, que cal evitar trobades socials i que els avis i persones de risc rebin visites, especialment de forasters.

Recordem, un cop més, que els sotmesos a quarantena (contactes, sospitosos en estudi o malalts) han de ser escrupolosos en l’aïllament domiciliari durant tot el temps recomanat.

Demanem que els que tinguin febre o simptomatologia respiratòria (des de la simple congestió nasal fins a tos o ofec) no acudeixin a cap centre sanitari sense abans haver trucat al seu metge o a Atenció Continuada, per rebre les instruccions pertinents d’un professional.

Insistim que els que tinguin febre o simptomatologia respiratòria, per banal que sigui, no acudeixin a treballar (molt especialment si fan feines d’assistència a les persones o de proximitat amb ells), interrompin tota mena d’activitat social i es posin en contacte amb el seu metge.

Esperem que, entre tot, puguem invertir la corba de contagis.

Vagi per endavant el nostre agraïment per la vostra col·laboració."

Des de l'Ajuntament, ens sumem a la crida a adoptar les mesures de seguretat necessàries per a evitar la provagació del coronavirus. Necessitem la implicació de tothom per a protegir la salut dels nostres conciutadans i el nostre sistema sanitari. 

 

 

Menu