Oberta la convocatòria del procés de selecció d'una plaça d'administratiu/va, personal funcionari de carrera, categoria C1.

10/05/2023

Oberta la convocatòria del procés de selecció d'una plaça d'administratiu/va, personal funcionari de carrera, categoria C1.

 

L'ajuntament de Forès, obre la convocatòria i procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir el lloc de treball d'administratiu de cultura, turisme i serveis generals administratius de l'ajuntament de Forès, en règim de funcionari fix de carrera i, creació de borsa de treball.

 

Tota la informació la trobareu a la seu electrònica, convocatòries de personal, el següent enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/fores/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/convocatories-de-personal

 

Menu