SEGUEIX EL PLE ORDINARI D'AVUI DE L'AJUNTAMENT DE FORÈS (3 DE MARÇ)

03/03/2021

SEGUEIX EL PLE ORDINARI D'AVUI DE L'AJUNTAMENT DE FORÈS (3 DE MARÇ)

Aquest dimecres, a les 18:30h, l'Ajuntament de Forès farà un Ple extraordinari virtual, condicionat per l'estat d'alarma a causa de la crisi del COVID-19. Mentre es mantinguin les condicions de confinament destinades a evitar la propagació del virus, els plens de la corporació municipal es realitzaran a través d’aquest mitjà.

El 3 regidors del consistori participaran al Ple des de casa i la sessió es transmetrà en directe pel canal Youtube de l’Ajuntament de Forès, com és habitual amb les sessions plenàries.

Podeu seguir el ple fent clic AQUI.

ORDRE DEL DIA

SECRETARIA

1. Aprovació de l'acta del Ple ordinari de la Corporació de data 02/12/2020

2. Aprovació de l'acta del Ple extraordinari d'urgència de la corporació, 20-01-2021

3. Aprovació de l'acta del Ple extraordinari de la corporació de data 10/02/2021

4. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 80 de 2020 al núm. 18 de 2021

ALCALDIA

5. Informació sobre l'execució del pressupost, de l'exercici 2021, fins el mes de febrer.

6. Aprovació dels padrons fiscals de Taxes i Preus Públics Agrupats 1r. i 2n. Trimestre, exercici 2021

7. Proposta d'aprovació adhesió al Consorci Localret

8. Proposta d'aprovació inicial “Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de Forès”

9. Proposta d’aprovació inicial “DUPROCIM, Document únic de protecció civil municipal de Forès”

PRECS I PREGUNTES

10. Precs i preguntes

 

Menu