Cementiri - Esteles discoidals

 

 

 

Les esteles discoidals s'implanten a partir del segle XI i XII i tenen la funció de senyalització d'un enterrament, encara que aquesta no sigui la unica finalitat a què podien ser destinades, ja que alguna vegada i segons la història les podem trobar recordant un fet o per assenyalar que en aquell indret hi ha hagut alguna activitat remarcable.

Les esteles discoidals són formades per dues parts ben diferenciades :

  • El Peu: Serveix per fixar l'estela a terra, generalment de forma triangular o de trapezi
  • El Cap: Generalment un cercle en el qual hi han dibuixats diferents simbols, bàsicament representació dels oficis i diverses creus o dibuixos foliats.

Entre les esteles de Forès, n'hi ha una en la qual el motiu decoratiu és una orla en ziga-zaga denticular, al voltant d'un dibuix foliat amb negatiu de sis fulles. L'orla radial i en ziga-zaga remunta els seus orígnes en la prehistòria, apareix al paleolític i es desenvolupa al neolític en la decoració de la ceràmica, sobretot en la cultura del vas campaniforme.

 

 

 

 

Menu