El Colomer

Probablement del segle XIV o principis del segle XV, és una construcció que no ha estat gaire valorada, segurament per la desconeixença amb la seva història. Aquest colomer és sols una mostra dels diferents que es poden trobar dintre del terme de Forès i reflecteixen l'antiga tradició que hi havia a la vila per la cria de coloms. Cal dir que en segles reculats la carn de colom era una de les que més a l'abast tenia la gent normal. La seva criança salvatge, alimentant-se pels camps, el feia del tot assequible. Moltes vegades els coloms formaven part del pagament als senyors dels delmes, primícies o altres impostos.

Tots segueixen una mateixa línia arquitectònica: Planta rectangular, de 9,15 m de llarg per uns 3 m d'ample i uns 5 m. d'alçada. La coberta era feta amb grans lloses i terra. A la part superior hi ha les diferents entrades per als coloms, que acostumava a ser d'unes 20 aproximadament.

 

 

 

Menu