Consultori mèdic municipal

El metge i la infermera visitaran conjuntament el 4t dijous de cada mes

Per urgències trucar a:

  • Consultori de Solivella: 977 89 24 55 (matí).
  • CAP de Montblanc: 977 86 00 89.
  • A partir de les 21.00h. s'ha de trucar al 061.

 

 

 

Menu